Croeso

Croeso i Wefan Clwb Garddio Dyffryn a Talybont.

Clwb croesawys a bywiog sydd yn denu aelodau o ardal Dyffran Ardudwy a’r cyffuniau, fydd yn cyfarfod ar yr ail nos Lun bob mis am 7 o’r gloch yn Neuadd yr Eglwys, Dyffryn Ardudwy.

Mae gennym raglen amrywiol o siaradwyr gwadd drwy gydol y flwyddyn, ac yn trefnu o leiaf un ymweliad a ‘gardd agored’ yn ystod yr haf.

Nid oes angen bod yn arbenigwr garddio i fod yn aelod. Bydd croeso mawr i unrhyw un, o ddechreuwr i’r mwyaf profiadol.

Uchafbwynt ein rhaglen flynyddol yw y ddwy Sioe, Sioe Haf yn cael ei chynnal ym mis Awst yn y Neuadd Bentref a’r Sioe Gwanwyn ym mis Mawrth yn Neuadd yr Eglwys, Dyffryn Ardudwy.

Cost yr aelodaeth yw £5.00 y flwyddyn sydd yn mynd at gostau cynnal cyfarfodydd, a lluniaeth ar y noson. Yn ogystal trefnwn raffl a bwrdd gweryhu lle mae cyfle i’r aelodau gyfrannu planhigion ac eitemau perthnasol eraill. Bydd yr arian a godir yn mynd at elusen noddedig y clwb. Bob blwyddyn byddwn yn cefnogi elusen leol, ac eleni Ambiwlans Awyr Cymru yw hwnnw.

Os oes angen mwy o wybodaeth am ein Clwb Garddio yna cysylltwch gyda fi gan ddefnyddio ‘r ffurflen gyswllt.

Os dyma eich ymweliad cyntaf, defnyddiwch yr alltweddau wedi eu lleoli o dan y llun ar ben y dudalen er mwyn archwilio a chael mwy o hanes a newyddion diweddaraf y Clwb.

Edrychaf ymlaen at eich cwrdd.

Karen Hall
Cadeirydd,
ar ran Clwb Garddio Dyffryn a Talybont

Advertisements